Objektif Kursus

 • Memahami perkara-perkara asas untuk mengajar membaca Bahasa Inggeris melalui 5 komponen membaca

 • Memahami kaedah fonik untuk mengajar membaca Bahasa Inggeris

 • Mengetahui sistem dan pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam pelajaran membaca

 • Mengetahui bunyi-bunyi asas yang ada dalam Bahasa Inggeris

 • Mengetahui kaedah-kaedah pengajaran membaca Bahasa Inggeris melalui pendekatan tunjuk ajar yang telah disusun secara berperingkat

 • Mengetahui teknik-teknik pengajaran berkesan seperti permainan supaya pengajaran menjadi lebih ceria dan menghiburkan

Kandungan Kursus

 1. 1
  • Tunjang Komunikasi Dalam KSPK

  • Lima Komponen Membaca

  • Definisi Membaca

 2. 2
  • Pengenalan Kesedaran Fonemik

  • Aktiviti Pengajaran Kesedaran Fonemik Bahagian 1

  • Aktiviti Pengajaran Kesedaran Fonemik Bahagian 2

 3. 3
  • Kemahiran Fonik-1

  • Sistem 4P Dan Pendekatan Kata Kunci-1

 4. 4
  • Bunyi Asas (Basic Code)-1

  • Bunyi Asas (Advanced Code)-1

  • Bunyi Asas (Basic Code & Advanced Code) - Recap-1

 5. 5
  • Tunjuk Ajar Kata Kunci-1

  • Teknik Pengajaran Berkesan-1

 6. 6
  • Tunjuk Ajar Pengajaran Bunyi Dan Bentuk Huruf-1

  • Teknik Pengajaran Berkesan (Kemahiran Motor Kasar)-1

  • Teknik Pengajaran Berkesan (Kemahiran Motor Halus)-1

 7. 7
  • Tunjuk Ajar Pengajaran Perkataan KVK

  • Teknik Pengajaran Berkesan (Permainan)

 8. 8
  • Tunjuk Ajar Pengajaran Digraf

  • Teknik Pengajaran Berkesan

 9. 9
  • Tunjuk Ajar dan Teknik Pengajaran Berkesan

 10. 10
  • Tunjuk Ajar dan Teknik Pengajaran Berkesan Bahagian 1

  • Tunjuk Ajar dan Teknik Pengajaran Berkesan Bahagian 2

 11. 11
  • Tunjuk Ajar Pengajaran Diftong

  • Teknik Pengajaran Berkesan

 12. 12
  • Rumusan

Pembimbing Utama

Puan

Alifah Ab. Aziz

Berkelulusan B.Ed (TESL) daripada UNISEL. Berpengalaman sebagai Editor Penyelidik kaedah cepat membaca Bahasa Inggeris "I Can Read", Ketua Pengarang Majalah Awal dan Ketua Awal Digital.

Anda berminat?

Dapatkan kursus pemantapan ini untuk masa hadapan anak anda yang cemerlang.