Isi Kandungan

 1. 1
  • Aluan Moderator

  • Aluan Dr. Anita dan Pengenalan Awal Education

  • Laterbelakang Dr. Juppri

  • Pengenalan Literasi Awal

  • Lima Komponen Literasi Awal

  • Mahir Bahasa Inggeris Tetapi Tidak Bahasa Melayu

  • Tarik Minat Anak Membaca

  • Pelbagai Kaedah Membaca

  • Kesimpulan Dr Juppri

  • Pelancaran Kursus-kursus Dr. Juppri di Awal School

Pembimbing Utama

Dr. Juppri Bacotang

Beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau telah menjadi pensyarah dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak (PAKK) sejak tahun 2010 hingga sekarang. Bidang kepakaran beliau ialah PAKK (kemahiran literasi awal, kurikulum, pedagogi, dan pentaksiran), dan penyelidikan (reka bentuk dan pembangunan, tinjauan, dan eksperimen).