Objektif Kursus

Selepas mengikuti kursus online ini, anda akan dapat:

 • Memahami kaedah pengajaran membina ayat berdasarkan 3 langkah mudah dalam Roda Inovatif At-Taisir

 • Menggunakan Roda Inovatif At-Taisir berdasarkan 6 jenis permainan yang diajarkan di dalam kursus

 • Mengajar murid-murid membina ayat bahasa Arab dengan 4 Kemahiran yang telah diajarkan di dalam kursus.

Isi Kandungan Kursus

 1. 1
  • Pendahuluan

 2. 2
  • Permainan Pertama

  • Permainan Kedua

  • Permainan Ketiga

  • Permainan Keempat

  • Permainan Kelima

  • Permainan Keenam

 3. 3
  • Kemahiran 3M

  • Kemahiran Menulis

 4. 4
  • Penutup

Kenali Pembimbing Anda

Pembimbing Utama

Ustaz Nasary Yusof

Mendapat pendidikan Diploma Bahasa Arab daripada Universiti Al-Imam Muhammad Ibnu Saud, Riyadh dan Ijazah Sarjana Bahasa Arab dan Hadis daripada Universiti Darul Ulum Deoband, India. Beliau berpengalaman lebih 30 tahun dalam bidang pendidikan khususnya dalam bidang bahasa Arab. Beliau merupakan editor bidang buku teks Bahasa Arab KPM KSSM Tingkatan 2 untuk kegunaan tahun 2018-2020. Beliau juga berpengalaman menyampaikan kursus-kursus penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) dan Pembelajaran Nahu kepada guru-guru KPM, Swasta, MAIJ dan YIK.

Jom Daftar

Belajar langkah-langkah mudah menggunakan Roda Inovatif At-Taisir untuk membina ayat Bahasa Arab.